Viminacijum

Okolina Požarevca je pravi ¨magnet¨ za arheologe, posebno zbog ostatka ruševina rimskog grada Viminacijuma. Obimna iskopavanja poslednjih godina govore da je život u vreme rimske imperije u ovim krajevima bio veoma bogat i da su dešavanja koja su se ovde odvijala, često za carstvo bila od izuzetnog značaja, posebno u IV i V veku.

Po ostacima koji su pronađeni, arheolozi tvrde da su u Viminacijumu postojale velike palate od kamena koje su imale neku vrstu centralnog grejanja putem tople vode. Značajnije zgrade su bile ukrašene reljefima, mozaicima i statuama. Za vreme vladavine cara Hadrijana, Viminacijum postaje centar rimske provincije Gornje Mezije, koja je teritorijalno obuhvatala današnju Srbiju. Imao je veoma razvijenu industriju keramike, prerade metala i mnogobrojne umetničke radionice.

Prepostavlja se da je u Vimionacijumu izrađivan nakit i od plemenitih metala, neko vreme je kovao sopstveni novac. Pronađen je novac na kome su bili izrađeni likovi žena ( žene rimskih careva ). Do sada je pronađeno preko 50.000 predmeta. Među njima su unikatna otkrića od svetskog značaja: hirurški instrumenti za operaciju oka, vodeni sat-klepsidra, pero od ptičije kosti-calamus i freske iz IV veka otkrivene u zidanoj grobnici na lokalitetu Pećine nedaleko od Mlave.

Kriza u Viminacijumu poklpala se sa krizom u rimskoj državi. Sjaj nekadašnjeg glavnog grada provincije Gornja Mezija polako je opadao. Početkom IV veka nove ere postaje samo vojno utvrđenje. Jedno vreme, u njegovoj okolini, je bila stacionirana rimska ratna flota na Dunavu. U V veku Huni osvajaju utvrđene gradove na Dunavu. Tom najezdom pao je i Viminacijum.
Završen je period kada je ovaj kraj u svojoj prošlosti dostigao najveći razvoj.

Informacije

Telefon za informacije: 062/669-013, 062/232-209, 064/221-65-44

Radno vreme 09-17h, vikendom i praznicima 09-17h

Više informacija možete pronaći na sajtu Viminacijuma: www.viminacium.org.rs (External Link)