Uslovi

Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta

 • 1. Autorska prava
  Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola Turističke Organizacije Požarevac, u daljem tekstu: TO Požarevac. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskim i srodnim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala potrebna je prethodna pismena dozvola TO Požarevac. TO Požarevac zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike i tekstovi automatski ili ručno arhiviraju.
 • 2. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica
  Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat TO Požarevac. TO Požarevac samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.
  Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta TO Požarevac, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda ili usluga koje su na njima ponuđene .
  TO Požarevac ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.3. Opšte odricanje od odgovornosti
  Svaka odgovornost TO Požarevac za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta – bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup – ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom.
  TO Požarevac ulaže velike napore da veb-sajt TO Požarevac bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom antivirus softvera) pre nego što preuzmete dokumente i podatke.
  TO Požarevac ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu TO Požarevac, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

  4. Predviđanja i izjave o namerama
  Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje TO Požarevac stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca koji su u nekim slučajevima van kontrole TO Požarevac. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, TO Požarevac nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.