Istorija Grada

Gradski park

Posetili ste Požarevac ali niste obišli gradski park i prepoznatljiv spomenik u njemu “Miloš u parku”, onda kao da niste bili u Požarevcu. Požarevac je dugo bio druga prestonica knjaza Miloša Obrenovića.

Knjaz je u njemu gradio konake za sebe i porodicu, formirao grad sa razvijenom trgovinom jer je i sam bio trgovac, oslobodio Požarevac i Srbiju od Turaka u Drugom srpskom ustanku 1815. godine.

Kao znak zahvalnosti, podignut mu je spomenik 1898. godine. Spomenik je otkrio tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović, u prisustvu bivšeg kralja, svog oca Milana Obrenovića. Spomenik knjazu Milošu Obrenoviću, rad je poznatog vajara Đorđa Jovanovića.

Urađen je u Parizu 1897. godine. Predstavlja veoma lepo, vajarsko delo izliveno u bronzi, smešteno ispred Okružnog zdanja u centru gradskog parka. Na stranama postamenta spomenika, pored čuvene poruke knjaza Miloša, upućene turskom vojskovođi:”Delibaša, carski delijo, ti imaš kuda i na drugu stranu, a ja nemam kuda, nego tuda, pa u život ili smrt.” uklesane su i godine koje označavaju rođenje (1780) i smrt (1860) knjaza Miloša, godinu oslobađanja snovan je 1895, posle beogradskog Narodnog muzeja, najstariji je u Srbiji.

U sastavu Muzeja su: Odeljenje arheologije sa lapidarijumom i impozantnim spomenicima drevne kulture Rimljana, Muzej kulturne istorije, Etno – park na Tulbi, Kuća Fonda Petra Dobrnjca, Legat Miodraga Markovića. U zbirci slika Požarevca od Turaka (1815), 40. godišnjicu Svetoandrejske skupštine (1838). Po idejnom rešenju Turističke organizacije Požarevac izrađena je mesingana replika statue spomenika knjaza Miloša T. Obrenovića kao reprezentativni suvenir grada i Srbije.