Geografski Položaj

Položaj

Grad Požarevac, nalazi se u istočnom delu Srbije na osamdesetak kilometara jugo-istočno od Beograda, nalazi se na 44. stepenu, 37. minutu i 12. sekundi severne geografske širine i na 21. stepenu, 11. minutu i 23. sekundi istočne geografske dužine, u sedištu plodnog Stiga, izmedu tri reke: Dunava, Velike Morave i Mlave.

Površina

Teritorija grada Požarevca prostire se na površini od 481 km2, u 25 seoskih i 2 gradska naselja (Požarevac i veliki energetski centar Kostolac). Grad je kako privredni i kulturni, tako i administrativni centar i sedište Braničevskog okruga, a teritorijalno se dodiruje sa gradom Smederevom (dužina granice 30km), Veliko Gradište (17km), Malo Crniće (17 km), Žabari (4 km) i sa opštinama Kovin i Bela Crkva na severu. Geografski položaj, lokacija i prirodni faktori, doprineli su da teritorija grada Požarevca bude uvek atraktivna za naseljavanje stanovništva (treća prestonica za vreme vladavine kneza Miloša).

Stanovništvo

Prema popisu iz 2002. godine, u gradu Požarevcu živi 74.902 stanovnika. Zahvaljujući geografsko-strateškom položaju i konfiguraciji terena, preko teritorije grada razvijala se saobraćajna mreža, tako da su danas na području grada Požarevca, osim vazdušnog, zastupljeni svi vidovi saobraćaja. Drumski saobraćaj odvija se na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Najznačajniji putni pravac predstavlja magistralni put M-24 (veza sa auto-putem Beograd-Niš, od skretanja do samog grada ima oko 20 km), i M-25.1 (Požarevac-Golubac-Kladovo).

Saobraćajnice

Mrežu regionalnih puteva čine saobraćajnice R-103 Kostolac-Požarevac-Žabari, R-105 Rečica-Nabrde, R-107b Dubravica-Malo Crniće, R-108a od M-15.1 kod Beranja-Srednjevo i R-214a Požarevac-Ljubičevo-Smederevo. Ukupna dužina puteva na teritoriji grada Požarevca iznosi 183 km, od čega se 165 km svrstava u kategoriju sa savremenim kolovozom. Magistralni putevi čine 48 km, a mreža lokalnih puteva 64 km savremenog kolovoza. Iako je povezanost naselja u gradu Požarevcu zadovoljavajuća, još uvek je nedovoljno izgrađena lokalna mreža puteva, kao i mreža sa savremenim kolovozom. Grad Požarevac se nalazi na veoma značajnoj pruzi Beograd-Bor-Zaječar, koja povezuje Timočku krajinu i celu istočnu Srbiju sa mrežom železničkih pruga Republike Srbije.

Železnica

Od ostalih železničkih pravaca treba pomenuti vezu sa prugom Velika Plana-Smederevo i Požarevac-Kostolac (zahvaljujući kome je kostolački basen povezan sa ostatalim mrežama železničkih pruga u zemlji). Poseban saobraćajni, privredni i ekonomski značaj za grad Požarevac ima reka Dunav koja dužinom od 13 km, predstavlja prirodnu granicu prema Vojvodini, odnosno južnom Banatu.

Reke

Nalazeći se na ušcu Velike Morave u Dunav, kao i na ušću Mlave u Dunav, grad Požarevac spada u red malog broja gradova i opština sa izuzetno povoljnim uslovima za korišćenje vodenih tokova za još veće saobraćajno povezivanje sa drugim delovima Srbije. Međutim, pored oslanjanja na ovako značajan plovni put, rečni saobraćaj nije razvijen u onoj meri u kojoj to uslovi dozvoljavaju. Vazdušni saobraćaj nije razvijen na teritoriji grada Požarevca, a najbliži aerodrom je “Nikola Tesla” u Beogradu.