Geografske Karakteristike

Klima

Karakteristike klime ovog područija, jednim delom, veoma su slične klimi banatske ravnice-umereno kontinentalnoj.

Najčešće duvaju košava i hladni severac. Padavine su uglavnom slične republičkom proseku oko 600-650mm/m². Hladnih dana u godini ima u proseku oko 89, a prosečna temperatura je oko 13ºC.

Reljef i zemljište

Područije grada je uglavnom ravničarskog karaktera. Teritoriju grada čine tri geomorfološke celine: dve ravnice Stig i Pomoravlje koje razdvaja uzvišenje po imenu Sopotska ili Moravska greda (ogranak Karpata), koji se pruža pravcem sever jug od Svilajnca na jugu pa sve do Dunava kod Drmna na severu, sa najvišom tačkom na teritoriji grada od 202 m.n.m (brdo i spomen park Čačalica).

Zbog takvog reljefa veoma je razvijena poljoprivreda. Grad Požarevac, u užem i širem delu, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 80m. Pomenute ravnice i uzvišenje Sopotska greda nude odlične uslove za razvoj poljoprivrede i ponegde za uzgoj šuma. Najviše se gaje pšenica, kukuruz, suncokret, šećerna repa, povrće i voće i slične kulture. Kod Kostolca, prema selu Ćirikovac, površinskim otkopavanjem brda dolazi se do uglja. Reljef omogućava skoro sve vrste komunikacija, od putne, železničke i plovne mreže.

Mineralna bogatstva

Grad Požarevac je prilično bogat mineralima. Kostolački basen veoma je bogat ugljem, koji se eksploatiše za široku potrošnju, a najvi še se koristi za proizvodnju el. energije. Po svojoj snazi, a i u proizvodnji, elektrane Kostolac ne zaostaju za HE Đerdap jer, kad je sve u pogonu proizvedu el. energiju kao i Đerdap.

Ispod plodne zemlje Stiga nalaze se znatne količine nafte, koja se eksploatiše sa više bušotina. Bogatstvo reka – Dunava , Mlave i Morave je u veoma kvalitetnom šljunku i pesku, koji služe kao građevinski materijal.

Naročito je cenjen moravski pesak, kao i onaj iz Dunava. Zahvaljujući tome, industrija građevinskog materijala je razvijena i čitava paleta proizvoda (pored cigle i crepa) pokriva tržište opštine i okruga, i šire.

Vode

Grad Požarevac je jedan od prostora u zemlji bogatijih vodom. Kroz opštinu dobrim delom protiče reka Mlava, a obodom granice opštine reke Velika Morava i Dunav, što stvara dobre uslove za navodnjavanje poljoprivrednih površina a problem pijaće vode je lakše rešiv u odnosu na mnoge opštine, naravno, uz korišćenje reni bunara i drugih sistema.

Biljni i životinjski svet

Područije Grada, s obzirom na konfiguraciju terena, ima veoma malo krupne divljači, ali zato obiluje sitnom divljači, kao što su: zec, fazan, jarebica, divlja patka, guska, lisica i dr. Od šumskog bilja najviše su zastupljene topola, hrast, bagrem i vrba.

Sve tri reke veoma su bogate raznovrsnom ribom: šaran, smuđ, som, mrena, tolstolobik i dr. pa je razvijen sportski ribolov.